Çevrecilik Ve Orman İşleri

ÇED Raporu; belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Bu süreç, kendi başına bir karar verme süreci değildir; karar verme süreci ile birlikte gelişen ve onu destekleyen bir süreçtir. Yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve değerlendirilmesidir.

Çevre Danışmanlık firmamız; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen ve bu kapsamda Çevre Yönetim Hizmeti sunan bir kuruluştur.

Maden Danışmanlık; madencilik işleriniz ile ilgili konularda gerekli izinlerin alınması ve projelerin hazırlanması noktasında alacağınız hizmettir.

Orman izinleri; orman alanlarında yapacağınız projelerle ilgili gerekli izinlerin alınmasında yasalara uygun şekilde danışmanlık hizmeti almanızla alakalıdır.

Toprak Koruma Projeleri; Temmuz 2005 yılında yürürlüğe giren 5403 sayılı Toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu çerçevesinde hazırlanacak toprak koruma projeleri ile tarım dışı kullanım izinlerine esas oluşturacak işler faaliyetimizin temelini oluşturmaktadır.

MOSK – info@mosk.com.tr

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.