Vücut Ağırlığı ve Ruh Sağlığı

Stres bunalım ile şişmanlık arasındaki bağlantı yıllardır bilinmekteydi. Bir araştırma stres durumunda vücuttan bir molekül salgılandığını ve bu molekülün yağ hücrelerindeki reseptörlere (duyu iletim hücreleri) bağlanarak yağ hücrelerinin büyüklük ve sayılarının artmasına sebep olduğunu gösterdi. Ayrıca bu molekül bulaşıcı hastalıklara hassasiyet gibi olağan stresle bağlantılı diğer durumlarda da önemli bir rol oynamaktadır. Eğer bu reseptörlerin çalışmasını engelleyecek ilaçlar geliştirilirse, stres ve bunalıma bağlı şişmanlık de önlenebilecek.

Bilim insanlarınca yapılan çalışmalarda, stres ve bunalım altında olan veya olmayan farelerin bir kısmını standart bilinen bir diyetle, bir kısmını da fazla yağlı ve şekerli bir diyetle beslediler. İki hafta süreyle bu reseptörlerin çalışması engellendiğinde bunalım ve stres altındaki farelerin karın bölgesindeki yağ miktarlarının % 40 oranında azaldığı tespit edildi. Araştırmacılar, en kötü şişmanlık türü olan elma tipi şişmanlık da dahil, stres, bunalım ve diyetin  sebep olduğu ve kişilerdeki kalp hastalığı ve şeker hastalığı riskini artıran şişmanlığın böylece engellenebileceğini ya da tedavi edilebileceğini söylüyorlar.

Şişman Amerikalıların hemen hemen dörtte biri depresyon teşhisi aldığını belirtiyor. Şişman yetişkinlerin % 23,2 ‘ si depresyon teşhisi aldığını ifade ederken fazla kilolu olan kişilerdeki ve normal kilolulardaki yüzdeler % 14,9 ve % 14,3 olmak üzere birbirine yakındı. Zayıflarda ise şişmanlardan az, diğer kişilerden fazlaydı. Stres, endişe, öfke, keder durumları da şişmanlarda daha fazlaydı. Bilindiği gibi stres, endişe, öfke, kederin fazlalığı ve depresyon kişinin hayat kalitesini azaltır, topluma ve iş hayatına önemli tesirde bulunur. Fazla kilolu kişilerin ruh halinde şişmanlarınkine değil de, normal kilolularınkine benzemesi dikkat çekiyordu. Zayıfların psikolojik hisler taşımasının ise, çoğunlukla aşırı iştahsızlık ve bulimia (kilo almamak için yediklerini kusarak çıkarmak) gibi yeme bozukluklarıyla beraber olduğu düşünüldüğünde normal olarak değerlendirildi.

Bu çalışmada Amerikalıların % 26,7 ‘ sinin şişman, % 36,3 ‘ ünün fazla kilolu ve % 1,7  ‘ sinin zayıf olduğu bulundu. Vücut ağırlığı normalden hangi yöne saparsa sapsın psikolojik problemlerin arttığı görülmektedir.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.