Asprin Hayat mı Kurtarıyor?

Geçtiğimiz yıllarda araştırmacılar, düzenli asprin kullanmanın, kadınları kalp hastalıkları ile kanserden korumadığını söylemişlerdi.  Son zamanlarda yapılan yeni bir çalışma ise, düşük –orta dozlardaki asprinin kalp hastalığına yakınlığı bulunan yaşlı kadınlarda ölüm riskini azaltabildiğini gösterdi. Yaklaşık 80.000 kadın 24 yıl süreyle takip edildi. Kadınların yaşı çalışmanın başında 46, sonunda ise 70 idi. 9.477 kadın çalışma sırasında öldü. Asprin kullanmayan kadınlara göre düşük-orta dozlarda asprin alan kadınların, herhangi bir sebepten ölme riski % 25, kalp hastalığı veya inmeden ölme riski % 28 daha azdı. Kadınlar yaklaşık 5 yıl kullandıktan sonra asprinin kalp üzerine faydasını, 10 yıl kullandıktan sonra da kanser riskini azaltıcı riskin gördüler. Yaşlı v ekalp hastalığı için önceden risk faktörü bulunan kadınların asprin kullanmakla elde ettikleri faydalar daha fazlaydı. Bununla birlikte uzmanlar, sonuçların net olmadığını ve kadınların doktorlarıyla konuşmadan asprini koruyucu bir madde olarak kullanmamaları gerektiğini söylemektedir. Doktorların risk faktörlerini ve elde edebilecek faydaları değerlendirerek, bir kadının asprin alıp almaması gerektiğine karar vermeleri daha uygun olacaktır.

Prostat kanseri olan erkeklere, kanseri hızlandıran erkeklik hormonlarını baskılamak için bazı hormonlar verilir. Vücuda verilen bu hormonlar zararlı olabileceğinden, hastanın karaciğer fonksiyon testleri anormal  ise, verilen bu hormonun tedavisi kesilir. Bu araştırma için yapılan çalışmada, asprin alan hastaların % 37 ‘ sinin, almayan hastaların sadece % 16 ‘ sının hormon tedavisini bıraktığı gösterildi. Hormon tedavisi alan prostat kanserli hastaların, almayan hastalara göre hayatta kalma süreleri daha uzun olduğundan, hormon tedavisi uygulanacak hastaların asprin kullanıp kullanmadıklarına dikkat edilmelidir.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.